Loading...

Vaša apoteka

Jun 15, 2016.

Vaša apoteka


Interni časopis koji izdaje Tuzlafarm, osmišljen u vidu stručnog vodiča kroz farmaciju i medicinu. Prvenstveno je namijenjen farmaceutskim i medicinskim radnicima. Pažljivim odabirom aktuelne problematike, predstavljanjem noviteta iz oblasti kojima se časopis bavi i promocijom usluga koje pružamo, nastojimo časopis učiniti prihvatljivim i interesantnim i za širi krug čitalaca koji se ne bave profesionalno farmacijom ili medicinom.