Loading...

Tražimo nove uposlenike

Dec 05, 2017.

Tražimo nove uposlenike


KONKURS

za prijem u radni odnos:

1. pozicija Doktor medicine, specijalista oftalmologije (dva izvršioca)

2. pozicija Supervizor (jedan izvršioc)


Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati slijedeće:

 

 1. Domen poslova iz polikliničke zaštite:

 

•     Prijem bolesnika, prvi i kontrolni specijalistički pregled;

•     Planiranje dijagnostičkih, operativnih i terapeutskih postupaka;

•     Praćenje razvoja bolesti;

•     Sprovođenje odgovarajućih dijagnostičkih postupaka i terapije;

•     Preoperativna priprema bolesnika;

•     Operativni zahvat u području specijalističkog rada u svojstvu glavnog operatora, prvog i drugog asistenta;

•     Pružanje hirurških usluga iz oftalmologije (operativni zahvati plastike kapaka  - entropion, ektropion, blefaroplastilka, operativni zahvati katarakte, operativni zahvati glaukoma, operativni zahvati straznjeg segmenta oka);

•     Sprovođenje savremenih dijagnostičkih  oftalmoloških postupaka (ultrazvuk, OCT, kompjutersko vidno polje, kornealna topografija);

•     YAG laser capsulotomija, iridoplastika i gonioplastika;

•     Laserfotokoagula mreznice - diodni laser i žuti laser;

•     Fitovanje kontaktnih leća meke, polutvrde i torične leće;

•     Učešće u konzilijarnom ili timskom radu;

•     Praćenje uspješnosti dijagnostičkih, operativnih i drugih terapijskih postupaka;

•     Vođenje medicinske dokumentacije i propisanih evidencija;

•     Otpust bolesnika;

•     Redovno informisanje, davanje stručnih savjeta i preporuka za dalji tretman bolesniku i njegovim njegovateljima;

•     Davanje stručnog mišljenja po službenom zahtjevu i

•     Davanje uputa i mišljenja primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ostalim zdravstvenim ustanovama u vezi sa upućivanjem i tretmanom bolesnika.

 

 

 1. Stručno usavršavanje i naučno-istraživački rad:

 

•    Učešće u naučno-istraživačkim projektima;

•    Publiciranje tručnih i naučnih radova i

•    Stalno lično stručno usavršavanje i rad na uvođenju i primjeni savremenih medicinskih dostignuća.

 

 

 1. Obezbjeđivanje uslova za odvijanje procesa rada:

 

•    Koordinacija rada sa ostalim osobljem;

•    Davanje uputa i naloga sestrinskom i nemedicinskom osoblju;

•    Provođenje mjera zaštite od IHI, mjera zaštite na radu, mjera zaštite od požara i zaštite okoliša;

•    Staranje o pravilnom i racionalnom korištenju opreme i potrošnog materijala;

•    Poštivanje radne discipline;

•    Prijavljivanje kvarova i pričinjene štete i

•    Prijavljivanje povreda radnih obaveza.

 

 

 1. Pozicija Supervizora obuhvata:
 • stručni nadzor nad radom osoblja Poliklinike radi osiguranja usaglašenosti stručnog rada sa priznatim metodama i dostignućima medicinske struke, nauke i prakse;
 • vođenje medicinske dokumentacije;
 • optimalnu organizaciju procesa rada;
 • koordinaciju rada osoblja Poliklinike;
 • poštivanja prava pacijenata Poliklinike
 • formalni proces profesionalne podrške; stručno-metodološku pomoć i transfer znanja koji omogućava osoblju Poliklinike razvoj specifičnih znanja, vještina i kompetencija za obavljanje sofisticiranih medicinskih procedura;
 • odgovornost za vlastiti profesionalni rad i rezultate tog rada i unapređenje zaštite i sigurnosti pacijenata u najsloženijim situacijama.
 • posmatranje i analizu rada s ciljem utvrđivanja da li osoblje Poliklinike postupa u skladu sa standardima,
 • periodičnu kontrolu i mjerenje progresa u odnosu na prethodno definisane zadatke.
 • obavezu poboljšanja kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima iz oblasti sofisticirane oftalmološke prakse.

 

 

 1. Dodatno:
 • Završen medicinski fakultet;
 • Položen državni ispit;
 • Položen specijalistički ispit iz oblasti oftalmologije;
 • Validna licenca nadležne ljekarske/liječničke komore;
 • Aktivno znavanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Posjedovanje važeće vozačke dozvole „B" kategorije;
 • Radno iskustvo kao specijaliste oftalmologije u trajanju od najmanje godinu dana (pozicija Doktor medicine, specijalista oftalmologije);
 • Radno iskustvo kao specijaliste oftalmologije u zvanju profesora u trajanju od najmanje godinu dana (pozicija Supervizor);
 • posjeduje najmanje pet (5) objavljenih radova u indeksiranim časopisima Pub Med i
 • komunikativnost, sklonost timskom radu, organizaciji i planiranju.

 

Uz prijavu na konkurs obavezno priložiti CV sa fotografijom i dokaz o ispunjavanju traženih uslova.

Prijave za konkurs dostaviti lično ili poštom na adresu: Poliklinika Vaše zdravlje, Ismeta Mujezinovića 26, 75.000 Tuzla.

Konkurs ostaje otvoren do popune ranih mjesta. Nepotpune prijave neće biti razmatrane!