Anemija i Ferritin

Anemija i Ferittin

Anemija i Ferritin

Nivo željeza u serumu (često jedini parametar s kojim bolesnici bivaju upućeni specijalisti ili čak započinju terapiju) nije niti odgovarajući niti dovoljan pokazatelj anemije. Da bi zaista mogli postaviti dijagnozu “sideropenična anemija”, potrebno je uz odgovarajuću kliničku sliku, imati i druge, vrlo važne laboratorijske informacije kao što su vrijednosti hemoglobina i hematokrita, TIBC, transferin i vrlo važan pokazatelj, ferritin.

Varijacije serumskog željeza su zaista velike, posebno kod žena u reproduktivnoj dobi. Vrijednosti nikako ne mogu biti iste prije i poslije menstruacije. Takođe, postoje i dnevne varijacije željeza, razlika između jutarnje i večernje vrijednosti može biti i 100%-na. Sve ovo potvrđuje činjenicu da samo vrijednosti serumskog željeza nemogu biti pokazatelj za postavljanje dijagnoze “sideropenična anemija”, a pogotovu za započinjanje terapije.

Ferritin je depo željeza koji se nalazi u ćelijama i može, po potrebi, vrlo brzo da oslobodi željezo koje onda postaje dostupno drugim tkivima i organima. Zato je veoma bitno znati vrijednosti ferritina u organizmu i održavati njegov nivo u optimalnim rasponima. Kada su količine dostupnog željeza nedovoljne, ono se oslobađa iz ferritina, zalihe željeza se smanjuju i nivo ferritina opada. Nizak nivo feritina ukazuje da su zalihe željeza male i da je anemijia prisutna, te da je potrebno obnoviti zalihe željeza u organizmu.

Svakako, neophodno je prvo ispitati, šta je dovelo do anemije (krvarenje iz probavnog trakta, upalni procesi u istom, ginekološki uzroci, nedovoljan unos željeza je slučaj samo kod male djece i trudnica).