D-dimer nalaz

D dimer

D-dimer nalaz

D-dimer je produkt degradacije fibrina – mali proteinski fragment koji se nalazi u krvi nakon rastvaranja tromba. Od kada je test uveden 1990. godine, postao je značajan u dijagnostici kod pacijenata sa sumnjom na trombozu.

Ljekar će tražiti da se uradi D-dimer kada posumnja na:

  • Trombozu dubokih vena nogu
  • Plućnu emboliju
  • Diseminovanu intravaskularnu koagulaciju

Kod zdravih ljudi, nivo D-dimera gotovo da ne može da se izmjeri jer tog proteina i nema u krvi. S druge strane, kada je D-dimer povišen, to ne znači da pacijent ima neko od navedenih stanja (trombozu), već je neophodno uraditi i druge dijagnostičke testove kao što su rentgen pluća, angiografija, color dopler krvnih sudova nogu. Ove procedure su „zlatni standard“ u dijagnostici trombogenih stanja.

Na koje probleme ukazuje povišen D-dimer

Pored trombotičkih stanja, D-dimer je najčešće povišen kod karcinoma i u sepsi. Do porasta D-dimera takođe dolazi i tokom normalne trudnoće.

D-dimer takođe raste i sa starenjem, pa kod pacijenata starijih od 50 godina mora da se izračuna tačna granična vrednost D-dimera. (godine x 10ng/mL)

Što se tiče referentnih vrijednosti, neophodno je naglasiti da različite laboratorije imaju različite referentne vrednosti, ali su one najčešće naglašene na samom izveštaju. Generalno se negativnim rezultatom smatra vrednost ispod 500 ng/ml. Što se tiče trudnica, u prvom trimestu dozvoljene vrijednosti iznose 500-950 ng/ml, u drugom 320 – 1290 ng/ml, a u trećem 130- -1700 ng/ml.

Kako su povezani D-dimer i korona virus?

Jedna naučna studija objavljena u julu ove godine, koja je uključila i meta-analizu 13 drugih studija na istu temu, potvrdila je povezanost između težine bolesti Covid-19 i povišenog D-dimera (500 ng/ml).

Pretpostavlja se da je razlog porasta D-dimera poremećaj koagulacije zbog prisustva virusa, kao i oštećenje plućnog tkiva kod zapaljenja. Druga studija objavljena u septembru ove godine čak ukazuje na povezanost povišenog D-dimera i smrtnosti u bolničkim uslovima kod pacijenata na antikoagulacionoj terapiji.

Pacijenti sa težom kliničkom slikom su vezani za krevet i veoma malo se kreću, što je jedan od faktora rizika za nastanak duboke venske tromboze i posljedične plućne embolije nakon odvajanja tromba, a u tom slučaju već znamo da dolazi do porasta D-dimera. Zato treba voditi računa i ne ispustiti dijagnozu ovog opasnog stanja.

U Poliklinici Vaše zdravlje cijena D-dimer nalaza iznosi 35 KM a nalaz se izadje isti dan.