Menopauza i osteoporoza

Menopauza i osteoporoza

Menopauza i osteoporoza

Kada se i kakve promjene očekuju u gustoći kosti kod žena u menopauzi i može li se prevenirati gubitak koštane mase?

 

Tokom menopauze dolazi do ubrzanog gubitka koštane mase te se povećava rizik za nastanak osteoporotičnih prijeloma kosti. Ovaj gubitak kosti upravo je karakterističan za menopauzu i tu se dešava gubitak oko 20% cjelokupne koštane mase koji prati starenje. Na žalost na osteoporozu i komplikacije koje ona nosi još uvijek se ne misli dovoljno. Dijagnozu osteopenija koja predstavlja svojevrsni predstadij za osteoporozu te osteoporoze postavljamo pretragom koja se zove denzitometrija, a uključuje snimanje gustoće kosti na nivou lumbalne kičme i bedrene kosti, posebno njenog vrata.

Dijagnoza se postavlja poređenjem snimljene kosti sa zdravom, a izražava se u standardnim devijacijama (SD). Ukoliko se gustoća kosti razlikuje za -2 SD riječ je o osteoporozi. Veći se gubitak koštane mase i snage očekuje u žena kod kojih je menopauza počela ranije i koje su imale u startu manju koštanu gustoću (obično su to žene astenične konstitucije), a dodatni faktori rizika su pušenje, tjelesna neaktivnost i nedostatak vitamina D (često kao posljedica neizlaganja suncu).

U menopauzi se više gubi takozvana kortikalna kost i veći je rizik prijeloma kralježaka (kompresivni prijelomi), bedrene kosti te palčane kosti. U ovom je životnom periodu jako važno djelovati preventivno, te kroz prehranu, zdrave životne navike i tjelesnu aktivnost spriječiti /usporiti propadanje kosti. Isto tako je važno da se u navedenom razdoblju napravi snimanje mineralne gustoće kosti (denzitometrija), procijeni količina kalcija u organizmu te nivo vitamina D. Navedene pretrage mogu biti od velike pomoći pri odabiru načina liječenja osteopenije, odnosno osteoporoze.

Danas na raspolaganju imamo više različitih vrsta lijekova koji ili djeluju antiresorptivno (primarno smanjujući razgradnju kosti) ili pak kao osteoanabolici, kojima se može potaknuti stvaranje nove kosti. Koji će se lijek odabrati ovisi o tome je li riječ o osteopeniji ili osteoporozi, stanju u kojem su kosti (pritom je posebno važan podatak o postojanju osteoporotičnih prijeloma), eventualnim kontraindikacijama za pojedini lijek te naravno preferencijama same bolesnice. Osnova prevencije i liječenja je adekvatan unos kalcija (1000-1500 mg/dan), koji danas preferiramo uglavnom kroz dijetetske prozivode (mlijeko, mliječne prerađevine) te unos vitamina D.

U komercijalno dostupnim pripravcima vitamin D je često subdoziran (preporučena je dnevna doza 1000IU/dan) pa je uvijek važno provjeriti koju koncentraciju navedeni pripravak sadrži i eventualno je korigovati dodatnim unosom do preporučene doze. Osim dnevnih pripravaka, postoje i pripravci vitamina D koji se mogu uzimati rjeđe, jedan puta sedmično. U prevenciji je ključna i tjelovježba, a za snaženje gustoće kosti posebno su bitne vježbe koje uključuju podizanje utega. Danas postoje organizirane vježbe koje se provode u grupama, a s ciljem prevencije osteoporoze. Spriječiti nastanak osteoporotične frakture u postmenopauzalnom razdoblju važno je ne samo s aspekta očuvanja mobilnosti i dobre kvalitete života, već i s aspekta preživljavanja. Naime osteoporotični prijelomi u postmenopauzalnih žena skraćuju životni vijek.

Koncentraciju Vitamina D i serumskog kalcija možete kontrolisati u laboratoriji poliklinike Vaše zdravlje.