Mikroorganizmi u urinu

Mikroorganizmi u urinu

Mikroorganizmi u urinu

Mokraća je, uz krv, jedan od najčešće ispitivanih uzoraka u dijagnosticiranju uroinfekata. Budući da se urinoinfekcija, kad god je moguće, liječi prema antibiogramu, tj. izoliranom uzročniku, bakteriološke pretrage važne su u izboru odgovarajućeg antibiotika.

Kod žena se iz urogenitalnih uzoraka najčešće izoliraju beta-hemolitički streptokok grupe B (važan patogen u trudnoći), E.coli i druge enterobakterije, Ureaplazma, Gardnerela, Chlamidia trahomatis i Candida, česti uzročnici upale mokraćne cijevi, mokraćnog mjehura, ali i rodnice i stidnice te vrata maternice.

Najčešći uzročnici u muškaraca su E.coli, enterokoki i druge enterobakterije, a upale koje uzrokuju su upala mokraćne cijevi, sjemenika i prostate. U njih se urinokultura često nadopuni pretragom kulture i antibiogramom iz uzorka ejakulata. Prije davanja uzorka, pacijent se treba izmokriti, temeljito oprati spolovilo i nakon toga izmasturbirati ejakulat u sterilnu posudicu. Najmanja količina tako dobivenog uzorka treba biti 1 ml, a uzorak valja u roku jednog sata dostaviti u laboratorij ili ga pohraniti do obrade nekoliko sati na + 4° C.

Prije uzimanja uzorka eksprimata prostate također se treba temeljito oprati, potom se pristupa rektalnoj masaži prostate, nakon čega se na izlazu iz mokraćne cijevi dobije sekret prostate koji se uzima sterilnim obriskom. Nakon toga je poželjno uzeti i uzorak mokraće kako bi se dobili što vjerodostojniji rezultati. Ukoliko su za pretrage potrebni uzorci obriska mokraćne cijevi, pacijent ne smije prethodno mokriti najmanje dva do četiri sata. Uzorak najbolje uzima liječnik posebnim obriskom.