Šta je HbA1c?

HbA1C tromjesecni secer

Šta je HbA1c?

Hemoglobin A1c test, poznat i kao HbA1c ili glikoliziran hemoglobin je najvažniji test za kontrolisanje i dijagnostikovanje dijabetesa oba tipa. Test pokazuje prosječan nivo šećera u krvi za posljednja 2-3 mjeseca. Rezultati na ovom testu tačniji su od rezultata dobivenih redovnim mjerenjem glukoze u krvi.

Hemoglobin se nalazi u crvenim krvnim zrncima. Uloga hemoglobina je prenos kisika. Kada se dijabetes ne drži kontrolisan, šećer u krvi počinje da se kombinuje sa hemoglobinom i postaje glikoliziran. Hemoglobinom A1C se može izmjeriti prosječan nivo šećera u krvi. Ako je u nekom periodu nivo šećera bio visok i on će biti visok.

Pretraga se obavi tako što se uzme uzorak krvi iz vene u ili iz prsta. Za pretragu nije potrebna posebna priprema. Na rezultate HbA1c ne utiče hrana koja je konzumirana nekoliko dana prije uzimanja uzorka krvi, tako da nije potrebno promijeniti prehranu nekoliko dana prije pretrage.

Normalna vrijednost HbA1C

Zdrave osobe koje nemaju dijabetes imati će vrijednost hemoglobina A1c manju od 5.7%. Vrijednost između 5.7% i 6.4% predstavlja povećan rizik od oboljevanja od šećerne bolesti, a svaka viša vrijednost znači dijabetes. HbA1c i glukoza u krvi imaju uzajamni odnos tako da 6% HbA1c označava 126 mg/dL ili 7 mmol/L, a 7% 154 mg/dL ili 8.6 mmol/L.Terapija dijabetesa ima za cilj održati nivo HbA1c između tih vrijednosti, odnosno između 6.5% i 7%.

Kad uraditi pretragu?

Na pretragu treba da odete ako učestalo mokrite, osjećate stalnu žeđ i umor. Bez obzira na rezultate pretrage, potrebne su dodatne pretrage (OGTT) kako bi se dijagnostikovao dijabetes. Ako je dijabetes već dijagnostikovan, HbA1c test se preporučuje svaka tri mjeseca ili barem dvaput godišnje. Nakon utvrđene povišene vrijednosti HbA1C, doktor propisuje terapiju koja bi trebala da snizi vrijednost nivoa glukoze u krvi.

Održavanjem vrijednosti HbA1c pod kontrolom, sprječava se nastanak ili razvoj hroničnih komplikacija šećerne bolesti. Hronične komplikacije su retinopatija, neuropatija i dijabetička nefropatija (bolest bubrega). Osobama kojima se smanji vrijednost HbA1c za 1%, imaju manji rizik oboljevanja od katarakte, zatajenja srca i amputacije ekstremiteta ili smrti zbog bolesti perifernih arterija.

Nivo koncentracije glukoze u krvi varira tokom dana zavisno o prehrani, fizičkoj aktivnosti i stresu pa mjerenje šećera ne govori dovoljno o uspjehu terapije. HbA1c je od velike važnosti za kontinuiranu kontrolu dijabetesa.

Ograničavanja pretrage

HbA1c ne koristiti se za svakodnevno praćenje koncentracije glukoze u krvi, niti za uočavanje hipoglikemije. Ne koristi se ni za podešavanje doze inzulina. On ne zamjenjuje druge pretrage, odnosno mjerenje koncentracije šećera u krvi.

Nivo HbA1c može se lažno povećati u određenim medicinskim uslovima:

  • zatajenje bubrega
  • hronična pretjerana konzumacija alkohola
  • visok nivo triglicerida u krvi

 

Medicinska stanja koja mogu lažno smanjiti HbA1c su:

  • akutni ili hronični gubitak krvi
  • srpasta anemija
  • talasemija

 

U trudnoći je vrijednost HbA1c niži za 0,5 % zbog smanjenja udjela ćelija u ukupnoj krvi i drugih faktora. Ova pretraga se ne koristi za dijagnosticiranje trudničkog dijabetesa.