Šta su referentne vrijednosti?

sta su referentne vrijednosti

Šta su referentne vrijednosti?

Uradite nalaze, nestrpljivo isčekujete rezultate, a onda dobijete gomilu nekih brojeva koji vam ništa ne govore jer ih ne znate protumačiti. Situacija poznata ukoliko ste nalaze preuzeli bez da ste se stručno tumačenje dobili od ljekara. U našoj Poliklinici „Vaše zdravlje“ pacijentima je na usluzi stručna osoba, ljekar specijalista medicinske biohemije, koji može dati konačnu prosudbu o zdravstvenom stanju.

Najvažniji način procjene laboratorijskih rezultata je njihova usporedba s referentnim vrijednostima, odnosno sa rasponom vrijednosti određenog sastojka krvi koji je očekivan za referentnu populaciju. U idealnim uslovima, sve osobe iz jedne grupe (npr. zdrave osobe) bi imale rezultat unutar referentnog intervala, a osobe koje spadaju u drugu skupinu (npr. bolesnici ili osobe s određenim stanjem) bi imale rezultate pretraga izvan referentnog intervala. U stvarnosti, kako je riječ o biološkim procesima, ovakve oštre granice ne postoje.

Na laboratorijskom nalazu referentne vrijednosti su najčešće naznačene desno od vrijednosti dobivenih iz uzorka krvi pacijenta. Izmjerena se vrijednost tada uspoređuje s referentnom vrijednosti i pri tome treba u obzir uzeti i klinički značaj takvog nalaza.

Za spolne hormone rade se referentne vrijednosti prema fazama menstrualnog ciklusa, dok je za neke parametre važno znati da dob ima ogromnog utjecaja na vrijednosti. Tako je, primjerice, alkalna fosfataza pokazatelj aktivnosti kostiju i visoka je kod djece tokom rasta.

Dakle, ako izmjerene vrijednosti odgovaraju području tzv. očekivanih ili referentnih vrijednosti zaključak je da se radi o zdravoj osobi, no različito je značenje vrijednosti koje su „više“ ili „niže“ od očekivanih, referentnih vrijednosti. U tom tumačenju je ključna uloga ljekara.

Pogledajte listu laboratorijskih usluga u Poliklinici Vaše zdravlje.