Urea i kreatinin

Urea i kreatinin

Urea i kreatinin

Urea

Urea nastaje u jetri kao konačni proizvod metabolizma aminokiselina. Njeno stvaranje ovisi o dnevnom unosu proteina te endogenom metabolizmu proteina. Većina uree se izlučuje putem bubrega, te se 40 – 60% vraća ponovo natrag.

Referentne vrijednosti za oba pola uree su: 2,8 – 8,3 mmol/L

Povećane vrijednosti uree u krvi mogu se naći u akutnoj i kroničnoj bolesti bubrega, opstrukciji mokraćnog sustava, zatim manje značajno kod dekompenzacije srca, gastrointestinalnog krvarenja kao i Addisonove bolesti. Snižena razina ureje ukazuje na tešku bolest jetre, celijakiju, nefrotski sindrom. Nalaz uree je gotov isti dan a cijena nalaza je 5 KM.

 

Kreatinin

Kreatinin je proizvod razgradnje kreatina i fosfokreatina koji se gotovo isključivo nalaze u mišićima. Proizvodnja kreatinina proporcionalna je mišićnoj masi i vrlo malo se mijenja a izlučuje se putem bubrega. Mjerenje kreatinina koristi se u dijagnostici i liječenju bubrežnih oboljenja, a pokazalo se korisnom i kod procjene glomerularne funkcije bubrega (klirens kreatinina) kao i u praćenju dijalize. Razina kreatinina u serumu nije osjetljiva na rana bubrežna oštećenja te reagira sporije od uree u krvi na hemodijalizu u postupku liječenja bubrežnog zatajenja. Kreatinin u serumu varira ovisno o dobi bolesnika, tjelesnoj težini kao i spolu. Ponekad je nizak kod osoba malene mišićne mase, kaheksije, amputiranih i starijih osoba. Razina kreatinina u serumu koja se smatra normalnom ne isključuje postojanje oštećenja bubrežne funkcije.

Referentne vrijednosti za muškarca su 64 – 104 μmol/L dok za žene iznosi 49 – 90 μmol/L

Povećane vrijednosti kreatinina možemo naći u akutnoj i kroničnoj bolesti bubrega, opstrukciji mokraćnog sustava kao i manje značajno u akromegaliji i gigantizmu. Snižena razina kreatinina u krvi se također može naći u mišićnoj distrofiji. Nalaz kreatinina je gotov isti dan a cijena nalaza je 5 KM.

 

Kompletan cjenovnik laboratorijskih usluga možete pogledati na sljedećem linku.

Za Vaše zdravlje, uvijek najbolje! Poliklinika Vaše zdravlje – Tuzla