ZZO TK: Potpisan sporazum sa Poliklinikom Vaše zdravlje

ZZO TK sporazum sa Poliklinikom Vaše zdravlje

ZZO TK: Potpisan sporazum sa Poliklinikom Vaše zdravlje

Zavod zdrastvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavijestio je osigurana lica da je zaključio okvirni sporazum o regulisanju pružanja usluga dijagnostičkih pretraga u dijelu oftalmologije sa PZU Poliklinikom Vaše zdravlje Tuzla.

Potpisivanjem okvirnog sporazuma sa navedenim ustanovama, stekli su se uslovi da osigurana lica ostvare pravo putem zdravstvene knjižice na obavljenje sljedećih usluga u okviru oftalmologije:

  • OCT (optička koherentna tomografija)
  • Pahimetrija
  • Ultrazvuka oka
  • Perimetrije (vidno polje)
  • Ultrazvučne biomikroskopije oka

Za Vaše zdravlje, uvijek najbolje! Poliklinika Vaše zdravlje