Novosti

Anemija zbog manjka željeza vrlo je česta u ljudskoj populaciji, osobito u žena reproduktivne dobi. Prema nekim pokazateljima 1/5 do čak 1/3 zdravih žena reproduktivne dobi ima smanjene zalihe željeza, dok 10% ima anemiju uzrokovanu manjkom željeza. Tri su stepena sideropenije u organizmu: latentna sideropenija, manifestna...

Vitamin D čini skupina sekosteroida topivih u mastima. Receptori D vitamina prisutni su gotovo u cijelom tkivu našeg tijela i imaju utjecaj na njegov razvoj i funkciju. Vitamin D utječe na razvoj i zdravlje kostiju, mišićnu funkciju i povezuje se s imunitetom i rizikom od...

Optička koherentna tomografija (eng. Optical Coherence Tomography – OCT) predstavlja dijagnostičku metodu koja omogućava sagledavanje poprečnih presjeka unutrašnjih struktura tkiva  u visokoj rezoluciji. Kada se snop svjetlosnih talasa usmjeri ka oku, on se odbija od graničnih površina različitih tkiva i rasipa na različit način od...

1) TPSA/fPSA (sa 40KM na 30KM) U Poliklinici Vaše zdravlje po akcijskoj cijeni od samo 30 KM možete uraditi set tumormarkera prostate TPSA i fPSA. Svaki muškarac u zrelim godinama trebao bi se upoznati sa značenjem pojma PSA radi očuvanja vlastitog zdravlja. PSA je ustvari bjelančevina...

Ukoliko nemate izraženih tegoba i svoj dobar vid želite sačuvati do duboke starosti, preporučuje se barem jednom godišnje posjetiti oftalmologa radi kompletnog oftalmološkog pregleda. Preventivnim pregledom i pravovremenom dijagnozom možete zaštititi vaše oko primjenjujući odgovarajuću terapiju na vrijeme. Problemi s vidom (kratkovidnost, dalekovidnost, astigmatizam i starosna...

1) Tumor markeri CA 19-9 i CA 15-3, sniženi za 25% (sa 20KM na 15KM) CA 19-9 je antitijelo usmjereno protiv ćelija karcinoma. Povišene vrijednosti ovih antitijela se nalaze kod 20-40% bolesnika sa karcinomom želudca i debelog crijeva i 70-93% bolesnika sa karcinomom gušterače. Dobroćudna stanja koja...

KONKURS za prijem u radni odnos: pozicija Doktor medicine, specijalista oftalmologije (dva izvršioca) pozicija Supervizor (jedan izvršioc) Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati slijedeće: Domen poslova iz polikliničke zaštite: Prijem bolesnika, prvi i kontrolni specijalistički pregled; Planiranje dijagnostičkih, operativnih i terapeutskih postupaka; Praćenje razvoja bolesti; ...

U Poliklinici „Vaše zdravlje“, u Tuzli,  jučer je prvi put urađena operacija katarakte upotrebom savremene opreme koja ovu zdravstvenu instituciju svrstava u ustanovu vrhunske oftalmohirurgije. Operacije su urađene u okviru dnevne hirugije što znači da su pacijenti isti dan primljeni, pregledani, operisani i otpušteni kući nakon...

Kako djeca rastu i sazrijevaju, više od 80 posto informacija primaju upravo putem čula vida. Simptome slabijeg vida najčešće prepoznaju roditelji, učitelji ili ljekari koji pregledavaju dijete prije upisa u školu, što često zna biti i kasno. Ukoliko se slabovidnost (ambliopija) ne liječi u ranom periodu razvoja života...

U naselju Sjenjak u Tuzli otvorena je nova zdravstvena ustanova Poliklinika Vaše zdravlje, koja je smještena na atraktivnoj lokaciji, sa obezbijeđenim pristupom osobama sa invaliditetom, kao i parkiralištem za pacijente. Sada će građanstvo imati priliku da obavlja specijalističke konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, interne medicine, usluge...